Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Economisch recht

Insolventie en vereffening

Uitoefening, door de curator tegen de bestuurders, van de burgerlijke rechtsvordering tot aanzuivering van het passief, samen met de uitoefening van de strafvordering tegen diezelfde bestuurders, Cass. 10 januari 2020, C.18.0413.F;

De draagwijdte van het statuut van buitengewone schuldeiser in de opschorting, Cass. 16 januari 2020, C.19.0294.N;

De gevolgen van de afwezigheid van tijdige aangifte van schuldvordering door de hypothecaire schuldeiser voor de verdeling of rangregeling van de verkoopopbrengst van het bezwaard onroerend goed, Cass. 12 maart 2020, C.19.0437.N.

Vennootschappen

Een vennootschap waarvan wordt geoordeeld dat zij nietig is, moet tegen die nietigheid en de aanstelling van een vereffenaar kunnen opkomen door de middelen bij de wet bepaald, Cass. 28 mei 2020, C.19.0364.N;

De waardering van de inbreng van een schuldvordering bij de inbreng genietende vennootschap en van de in ruil ontvangen aandelen bij de inbrengende vennootschap, Cass. 11 juni 2020, F.19.0081.N.

Verzekeringen

De toepassing van artikel 14 WAM indien het verzoek van de benadeelde steunt op artikel 19bis-11, § 2 WAM, Cass. 30 januari 2020, C.18.0559.N;

De aard van het bijzonder vermogen van een verzekeringsonderneming en de mogelijkheid tot uitwinning van een zakelijke zekerheid op een dekkingswaarde, Cass. 2 oktober 2020, C.19.0085.N.

Mededinging en marktpraktijken

De aard van de bevoegdheid van de aanbestedende overheid bij de beoordeling van het (niet) essentieel karakter van een technische bestekvereiste, Cass. 4 juni 2020, C.18.0299.N.

Andere conclusies in economisch recht

Begrip commerciële eenheid in het kader van gelieerde kredietovereenkomsten, Cass. 24 januari 2020, C.19.0291.F;

- Geen post-contractueel concurrentieverbod voor de gewezen bestuurder van een vennootschap op grond van een loyauteitsplicht die volgt uit de verplichting het mandaat van bestuurder te goeder trouw uit te voeren, Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N.