Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Sociaal recht

Arbeidsrecht

De invulling van het begrip “werkgever” waarvan sprake in § 2, 2°, van wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van de discriminatie tussen vrouwen en mannen, Cass 11 mei 2020, , S.18.0094.N.

Socialezekerheidsrecht

De berekening van het basisloon in het kader van een arbeidsongeval dat zich voorgedaan heeft tijdens de periode dat de betrokken werknemer genoot van een halftijds tijdskrediet, Cass. 11 mei 2020, S.19.0012.N;

Het niet-vermelden van het onverschuldigde bedrag verhindert het gerecht, dat uitspraak doet over het beroep, niet om die beslissing te bevestigen, Cass. 12 oktober 2020, S.20.0004.F;

Welke instelling dient de informatieplicht jegens de werkloze na te komen?, Cass. 14 december 2020, , S.19.0034.F.