Belangrijkste conclusies
van het openbaar ministerie

Strafrecht

Algemeen

De individuele toerekening van een verzwarende omstandigheid aan mededaders van het basismisdrijf, Cass. 20 oktober 2020, P.20.0781.N;

Misdrijven

Kwaadwillige belemmering van het verkeer (art. 406 Strafwetboek) en het aftasten van grenzen aan de vrijheid van vereniging, vakbondsvrijheid en het recht op collectieve actie, Cass. 7 januari 2020, P.19.0804.N;

Heeft, wanneer een persoon een vroegere vervallenverklaring van het recht tot sturen van alle categorieƫn motorvoertuigen heeft opgelopen, de daaraan verbonden verplichting om met goed gevolg de herstelproeven te hebben afgelegd, geen reden van bestaan meer in zoverre die verplichting betrekking heeft op motorvoertuigen waarvoor geen rijbewijs is verschuldigd?, Cass. 21 januari 2020, P.19.0981.N;

De toepassing van artikel 141bis Strafwetboek op het misdrijf van deelname aan en leiding van een terroristische groep zoals bepaald in de artikelen 139 en 140 Strafwetboek, Cass. 28 januari 2020, P.19.0310.N;

De voorwaarden waaronder een afgedankt voertuig als een afvalstof kan worden beschouwd, Cass. 29 januari 2020, P.19.0125.F;

Vereist het misdrijf van oplichting een eigendomsoverdracht bij de afgifte of de levering van de zaak?, Cass. 3 maart 2020, P.19.1021.N;

Het moreel bestanddeel van het misdrijf misbruik van vennootschapsgoederen, Cass. 18 maart 2020, P.20.1299.F;

Het verbranden van kapafval in het licht van artikel 44 van het Waals Boswetboek en de gemeenteverordeningen, Cass. 7 oktober 2020, P.20.0249.F;

Kan de digitale verspreiding, via de Facebookpagina, van uitlatingen die als beledigingen, laster en belaging wordt omschreven, een drukpersmisdrijf vormen?, Cass. 7 oktober 2020, P.19.0644.F;

Het zeker causaal verband als essentieel bestanddeel van het wanbedrijf onopzettelijke doding (artt. 418 en 419, Strafwetboek), Cass. 10 november 2020, P.20.0659.N;

De vereiste van een concrete tenlastelegging en aspecten van bijzonder strafrecht (de factuur als vals geschrift, de precaire afgifte als voorwaarde van misbruik van vertrouwen, listige kunstgrepen als bestanddeel van oplichting en overdracht van gelden naar eigen rekeningen als vorm van witwas), Cass. 1 december 2020, P.20.0784.N.

Andere uitspraken/conclusies in strafrecht

Toepassing van artikel 13 EEG-Verordening 3821/85 over het toezicht op het correcte gebruik van het controleapparaat (tachograaf) en de bestuurderskaart in het wegvervoer, thans artikel 32 EU-Verordening 165/2014, op een trekker voorzien van een buitenlandse handelaarsplaat waarmee geen goederen worden vervoerd, Cass. 9 juni 2020, P.20.0217.N.