​HOF VAN CASSATIE 
COUR DE CASSATION KASSATIONSHOF

​Laatste nieuws

Recente belangwekkende arresten

23 april 2024

​P.23.1632.N

​Het onderzoek door een interne inspectiedienst van een onderneming naar een eventueel misdrijf van een werknemer is geen uitoefening van de strafvordering waarop artikel 6 EVRM van toepassing is.

23 april 2024

​P.24.0513.N

​De geldigheidsduur van de vrijlating onder voorwaarden.

​08 april 2024

​S.23.0003.N

​Het Hof van Cassatie oordeelt dat de gelijkstellingen waarin de verlofreglementering van de personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan voorziet, impliceren dat het samenleven als koppel voor elk van de partners dezelfde aanverwantschapsbetrekkingen doet ontstaan als het huwelijk.

ZIE MEER