F.A.Q

Ik heb een vraag over een hangende procedure

Indien u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure voor het Hof van Cassatie, kijk dan naar de lijst van de vastgestelde zaken onder het tabblad "hangende zaken" of richt een brief of e-mail aan de griffie van het Hof van Cassatie met vermelding van uw vraag en zo mogelijk de volgende gegevens: het rolnummer van het Hof van Cassatie, de datum van het cassatieberoep, de partijen, de datum en het referentienummer van de bestreden uitspraak en het rechtscollege dat de bestreden uitspraak gewezen heeft.  Indien uw vraag betrekking heeft op het parket van het Hof van Cassatie, richt dan een brief of e-mail met voornoemde gegevens aan het parketsecretariaat van het Hof van Cassatie.

Ik zoek een rechterlijke uitspraak

Consulteer Juportal, de databank van de rechterlijke orde.  Als de uitspraak niet is opgenomen in de databank, vraag dan de rechtbank of het hof een afschrift van de beslissing. Om privacyredenen kan de rechtbank of het Hof beslissen geen inzage toe te staan.

Ik wil juridisch advies over een procedure voor het Hof van Cassatie

U kan contact opnemen met een advocaat via de website van de advocaten bij het Hof van Cassatie, van de Vlaamse Orde van advocaten of van de Ordre des barreaux francophones et germanophones.

Ik heb een vraag over een hangende procedure

Indien u een vraag heeft naar aanleiding van een procedure voor het Hof van Cassatie, kijk dan naar de lijst van de vastgestelde zaken onder het tabblad "hangende zaken" of richt een brief of e-mail aan de griffie van het Hof van Cassatie met vermelding van uw vraag en zo mogelijk de volgende gegevens: het rolnummer van het Hof van Cassatie, de datum van het cassatieberoep, de partijen, de datum en het referentienummer van de bestreden uitspraak en het rechtscollege dat de bestreden uitspraak gewezen heeft.  Indien uw vraag betrekking heeft op het parket van het Hof van Cassatie, richt dan een brief of e-mail met voornoemde gegevens aan het parketsecretariaat van het Hof van Cassatie.

Ik heb een klacht over de werking van het gerecht

Hebt u een algemene klacht over de werking van de rechtbanken en parketten, dan kunt u een klacht indienen bij de Hoge Raad voor de Justitie. Voor meer informatie over het indienen van klachten bij de Hoge Raad voor de Justitie kunt u terecht op www.hrj.be