Introductie

De juridisch belangrijke arresten van het Hof van Cassatie worden gepubliceerd. In beginsel zijn de arresten juridisch belangrijk wanneer er geen precedent is in de vijf voorafgaande jaren of wanneer het precedent in een andere context is gewezen. Elk arrest wordt in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd.

Sinds 1994 worden de arresten van het Hof van Cassatie gepubliceerd in een openbare rechtspraakdatabank, Juportal.

Bij de gepubliceerde arresten worden trefwoorden, samenvattingen en uitgelegde wetsbepalingen vermeld. Maandelijks maakt het Hof van Cassatie in "Libercas" een overzicht van de meest recent toegevoegde trefwoorden, samenvattingen en uitgelegde wetsbepalingen, geordend op basis van trefwoord. Daarnaast zijn er ook Libercas registers voor de periodes 1994—heden. Dezelfde informatie wordt gerangschikt per uitgelegde wetsbepaling in "Casslex". Libercas en Casslex bestaan in afzonderlijke afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Daarnaast wordt ook "Tradcas" gemaakt. Tradcas bevat dezelfde informatie als Libercas en Casslex, maar is tweetalig en bevat in kolommen naast elkaar telkens de relevante Nederlandse en Franse kopppen per arrest.

De arresten van het Hof van Cassatie worden gepubliceerd in de "Arresten van het Hof van Cassatie" (Nederlands) en de "Pasicrisie" (Frans). Deze papieren publicaties zijn thans grotendeels gedigitaliseerd.

Op deze pagina vindt u achtereenvolgens: een link naar de zoekmachines Juportal en ECLI, koppelingen naar gedigitaliseerde afleveringen van de Arresten van het Hof van Cassatie en Pasicrisie, en koppelingen naar Casslex, Libercas en Tradcas.

Tenslotte vindt u een lijst van afkortingen die regelmatig worden gebruikt in arresten van het Hof van Cassatie.