Openingsuren van de diensten en rechtszittingen van het Hof

De griffie van het Hof is voor het publiek toegankelijk alle werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur (Art. 1 Koninklijk beslut van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechbanken open zijn).

Het parketsecretariaat is telefonisch bereikbaar alle werkdagen van 08.30 uur en 12.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur.

De rechtszittingen vangen aan vanaf 9.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Zo het Hof uitspraak doet na de openingsuren van de griffie kunnen de partijen of hun raadslieden vóór 17.00 uur het parketsecretariaat vragen om door de zittingsmagistraat van het openbaar ministerie verwittigd te worden van de inhoud van het arrest.