Samenstelling van het Hof

De zetel

Algemene leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

EERSTE KAMER

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

NEDERLANDSTALIGE Afdeling

Section FRANCOPHONE

 •   B. Deconinck, eerste voorzitter
 •   E. Dirix, sectievoorzitter
 •   K. Mestdagh, sectievoorzitter
 •   G. Jocqué, sectievoorzitter
 •   B. Wylleman, raadsheer
 •   I. Couwenberg, raadsheer
 •   S. Mosselmans, raadsheer
 •   M. Ghyselen, raadsheer
 

  Plaatsvervangers

 •   F. Van Volsem, raadsheer
 •   A. Lievens, raadsheer
 •   E. Francis, raadsheer
 •   F. Stévenart Meeûs, conseiller
 •   E. Van Dooren, raadsheer
 •   Chr. Storck, président de section
 •   M. Delange, président de section
 •   M. Lemal, président de section
 •   M-C. Ernotte, conseiller
 •   A. Jacquemin, conseiller
 •   M. Marchandise, conseiller
 •   M. Moris, conseiller
 •   S. Claisse, conseiller
 

  Suppléants

 •   F. Roggen, conseiller
 •   T. Konsek, conseiller
 •   F. Lugentz, conseiller
 •   I. de la Serna, conseiller

TWEEDE KAMER

Leiding: voorzitter J. de Codt

NEDERLANDSTALIGE Afdeling

Section FRANCOPHONE

 •   G. Jocqué, sectievoorzitter
 •   F. Van Volsem, raadsheer
 •   P. Hoet, raadsheer
 •   A. Lievens, raadsheer
 •   E. Francis, raadsheer
 •   S. Berneman, raadsheer
 •   I. Couwenberg, raadsheer
 •   E. Van Dooren, raadsheer
 •   S. Van Overbeke, raadsheer
  

  Plaatsvervangers

 •   K. Mestdagh, sectievoorzitter
 •   B. Wylleman, raadsheer
 •   S. Mosselmans, raadsheer
 •   J. de Codt, président
 •   F. Roggen, conseiller
 •   E. de Formanoir, conseiller
 •   T. Konsek, conseiller
 •   F. Lugentz, conseiller
 •   F. Stévenart Meeûs, conseiller
 •   I. de la Serna, conseillerSuppléants

 •   M. Lemal, président de section
 •   S. Berneman, conseiller
 •   A. Jacquemin, conseiller
 •   M. Marchandise, conseiller
 •   M. Moris, conseiller

DERDE KAMER

Leiding: eerste voorzitter B. Deconinck

NEDERLANDSTALIGE Afdeling

Section FRANCOPHONE

 •   B. Deconinck, eerste voorzitter
 •   E. Dirix, sectievoorzitter
 •   K. Mestdagh, sectievoorzitter
 •   G. Jocqué, sectievoorzitter
 •   A. Lievens, raadsheer
 •   B. Wylleman, raadsheer
 •   I. Couwenberg, raadsheer
 •   S. Mosselmans, raadsheer
 •   M. Ghyselen, raadsheer

  Plaatsvervangers

 •   M. Delange, sectievoorzitter
 •   P. Hoet, raadsheer
 •   Chr. Storck, président de section
 •   M. Delange, président de section
 •   M. Lemal, conseiller
 •   M-C. Ernotte, conseiller
 •   A. Jacquemin, conseiller
 •   M. Marchandise, conseiller
 •   M. Moris, conseiller
 •   S. Claisse, conseiller
 

  Suppléants

 •   S. Berneman, conseiller
 •   E. de Formanoir, conseiller

 

Het parket

Algemene leiding: procureur-generaal A. Henkes

 •  Eerste advocaat-generaal
            R. Mortier
 •  Advocaten-generaal
            T. Werquin
            D. Vandermeersch
            H. Vanderlinden
            M. Nolet de Brauwere 
            Ph. de Koster
            A. Winants
            J. Van Der Fraenen
            B. De Smet
            E. Herregodts
            D. Schoeters
            B. Inghels
            H. Mormont
            S. Ravyse
 • Advocaten-generaal met opdracht
            M. Deconynck
   

SECRETARIAAT VAN HET PARKET

 •  Hoofdsecretaris
             E. Ruytenbeek
 •  Secretaris-hoofd van dienst
             N. Van den Broeck
 •  Secretarissen
             V. Dumoulin
             J. Cornet
             P. Peters
             X - nog te recruteren
 •  Expert
             A. Boudart


  Griffie

  •  Hoofdgriffier
              T. Heins
  •  Griffier-hoofd van dienst
              J. Pafenols
  •  Griffiers
              F. Gobert
              P. de Wadripont
              T. Fenaux
              K. Vanden Bossche
              A. Marcelis
              L. Body
              M. Van Beneden
              V. Vanden Hende
              A. Birant
              E. Van Isterdael
              J. Mertens

  Referendarissen

  Sinds 1998 wordt het Hof van Cassatie bijgestaan door referendarissen. Het maximum aantal referendarissen is bepaald op 30. Thans bedraagt het kader 19 plaatsen (12 Nederlandstaligen en 7 Franstaligen). Eén referendaris beschikt over kennis van het Duits.

  De referendarissen bereiden het werk voor van de raadsheren en van de leden van het parket. Zij werken mee aan de redactie van ontwerpen en zorgen voor de documentatie en de wetenschappelijke voorbereiding van een dossier aan de hand van noten en studies. Zij werken ook mee aan de redactie van het jaarverslag van het Hof

  De referendarissen zijn vast benoemd en maken deel uit van de organisatie van het Hof.

  •  G. Van Haegenborgh
  •  D. Patart
  •  G-F. Raneri
  •  M. van Putten
  •  F. Parrein
  •  A. Lenaerts
  •  J. del Corral
  •  S. Guiliams
  •  M. de Potter de ten Broeck
  •  E. Van Stichel
  •  P. Brulez
  •  S. Jansen
  •  J. Tanghe
  •  N. Gofflot
  •  M. Aerts
  •  K. Ongenae